Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii

80-309 Gdańsk
ul. Jana Bażyńskiego 4
e-mail:                                      

Przewodnicząca Konferencji: dr Aleksandra Peplińska

e-mail: aleksandra.peplinska@ug.edu.pl

Sekretarz Konferencji: dr Piotr Dąbrowski

e-mail: piotr.dabrowski@ug.edu.pl