Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia Transportu

pt. „DIAGNOSTYKA, EDUKACJA, BEZPIECZEŃSTWO W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ”,

która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2022 r. w Gdańsku

Celem konferencji jest integracja praktyki działalności psychologów transportu z naukowym wymiarem tego ważnego, także społecznie, obszaru. Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz istotność edukacji społeczeństwa na temat zachowań na drodze wydaje się nader istotne w świetle współczesnych wydarzeń.

Z roku na rok obserwujemy zatrważające liczby wypadków drogowych, w dużym stopniu determinowanych niewłaściwym zachowaniem kierujących – nadmierną prędkością, prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, brawurą, agresywnością czy deficytami w zakresie procesów poznawczych lub sprawności psychomotorycznej.

Na tym tle zasadne wydaje się podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutecznych programów edukacyjnych, ale także jakości obecnej diagnostyki psychologicznej osób kierujących pojazdem mechanicznym. Mając na względzie powyższe w ramach konferencji przewidziane są wykłady plenarne, sympozja i sesje naukowe, ale także interdyscyplinarna debata oraz spotkanie praktyków psychologii transportu dotyczące współczesnych zmian legislacyjnych w obrębie diagnostyki psychologicznej. Ważnym elementem konferencji będą praktyczne warsztaty adresowane głównie do psychologów na co dzień zajmujących się diagnostyką osób kierujących pojazdy mechaniczne.

Konferencja adresowana jest do praktyków i naukowców na co dzień podejmujących rozważania na temat ruchu drogowego. Udział osób i instytucji dysponujących wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drogach niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia tej istotnej społecznie problematyki i dlatego bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie.

Proponowane obszary tematyczne

  • Determinanty sprawności w ruchu drogowym – różnice indywidualne, wiek, sprawność psychomotoryczna
  • Patologiczne zachowania w ruchu drogowym – alkohol, narkotyki
  • Nowoczesne technologie a prowadzenie pojazdów mechanicznych
  • Determinanty i konsekwencje wypadków drogowych
  • Ryzyko w ruchu drogowym
  • Problemy medyczne a sprawność w ruchu drogowym
  • Edukacja kierowców w Polsce
  • Rola badań psychologicznych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Diagnostyka psychologiczna kierowców – regulacje prawne, metodyka badań, edukacyjny charakter diagnostyki
  • Prawne i etyczne wymiary diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami