Strona główna

 Serdecznie dziękujemy za udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia Transportu pt. „DIAGNOSTYKA, EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM”, która odbyła się w dniach 18-19 wrzesnia 2015 roku w Gdańsku. Juz teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji w roku 2017.
      

    Celem konferencji była integracja praktycznego obszaru działań z zakresu psychologii transportu drogowego z naukowym wymiarem omawianej problematyki; w tym także uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru podejmowanych rozważań. Podczas konferencji poruszane były trzy zasadnicze obszary – diagnostyka, edukacja i bezpieczeństwo, stanowiące niekwestionowane filary rozważań dotyczących ruchu drogowego. 5Skuteczna diagnostyka psychologiczna osób zawodowo i amatorsko posługujących się pojazdem mechanicznym, edukacja społeczeństwa na temat zachowań na drodze oraz wynikająca z tego poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wydają się nader istotnymi zagadnieniami, szczególnie w świetle wydarzeń ostatniego roku. Nadal bowiem zatrważające są liczby wypadków drogowych, w dużym stopniu determinowanych niewłaściwym zachowaniem kierujących – nadmierną prędkością, prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, brawurą, agresywnością czy deficytami w zakresie procesów poznawczych lub sprawności psychomotorycznej. 

    Pomimo wielu kampanii społecznych na naszych polskich drogach nadal giną piesi, a pijani kierowcy wsiadają za kierownicę. Na tym tle zasadne wydaje się podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutecznych programów edukacyjnych, ale także jakości obecnej diagnostyki psychologicznej osób kierujących pojazdem mechanicznym.27

   W ramach konferencji odbyły się wykłady plenarne, sympozja i sesje naukowe, ale także interdyscyplinarna debata na temat sposobów powstrzymania pijanych kierowców oraz spotkanie praktyków psychologii transportu dotyczące współczesnych zmian legislacyjnych w obrębie diagnostyki psychologicznej. Psychologiczne wyznaczniki zachowań w ruchu drogowym omówione zostały w interakcji z innymi determinantami, takimi jak: czynniki medyczne, infrastruktura, ergonomia czy też proces szkolenia kierowców.

Konferencja adresowana jest do praktyków i naukowców na co dzień podejmujących rozważania na temat ruchu drogowego. Udział osób i instytucji dysponujących wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drogach niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia tej istotnej społecznie problematyki i dlatego bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie również w kolejnych edycjach konferencji.

Poruszane obszary tematyczne:

  • Determinanty sprawności w ruchu drogowym – różnice indywidualne, wiek, psychomotoryka
  • Patologiczne zachowania w ruchu drogowym – alkohol i narkotyki
  • Determinanty i konsekwencje wypadków drogowych
  • Ryzyko w ruchu drogowym
  • Problemy medyczne a sprawność w ruchu drogowym
  • Edukacja kierowców w Polsce
  • Rola badań psychologicznych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego