KOMUNIKAT 6

UWAGA!

Informujemy, iż przedłużony został termin zgłoszeń (rejestracji) na Konferencję, tj. do 28.02.2022 r.

——————————————————————————————

KOMUNIKAT 5

UWAGA!

Z przyjemnością informujemy o wyznaczeniu nowego terminu Konferencji, tj. 24-25.06.2022 r. w postaci stacjonarnej na Wydziale Nauk Społecznych UG.

W związku z nowym terminem uruchomione zostały ponownie formularze zgłoszeniowe i rejestracji wystąpień naukowych.
Osoby, które rejestrowały się wcześniej nie muszą dokonywać ponownej rejestracji, a wszystkie dokonane wcześniej opłaty są odnotowane i zachowane.
We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z organizatorami Konferencji.
4
Do zobaczenia w Gdańsku!
 4
——————————————————————————————–
KOMUNIKAT 4
Ze względu na Zarządzenie nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (cała treść zarządzenia) z dnia 24 sierpnia 2020 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia transportu” ulega
TYMCZASOWEMU ZAWIESZENIU. Nowy termin Konferencji zostanie podany niezwłocznie po przywróceniu stacjonarnego funkcjonowania uczelni.
4——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
KOMUNIKAT 3
a
Szanowni Państwo
W związku ze zmianą terminu konferencji na 2-3 października 2020 r zmianie ulega także ostateczny termin dokonywania opłat – do 31 sierpnia 2020 r.
Wszystkie osoby, które ze względu na zmianę terminu konferencji będą zmuszone zrezygnować i poproszą o zwrot wpłaconych pieniędzy – bardzo gorąco prosimy o cierpliwość. Niestety wymaga to oryginału podań (korespondencja mailowa nie wystarczy).
Wynika to z procedur Działu Finansowego UG. Wszystkie zatem osoby, które będą prosiły o zwrot wpłaconej kwoty prosimy o przesyłanie na adres Instytutu Psychologii pisemnego podania wraz z podaniem numeru konta oraz dołączonym potwierdzeniem dokonania przelewu.
Organizatorzy
a
——————————————————————————————–
 a
KOMUNIKAT 2 (COVID-19)  – czytaj więcej…
 a
——————————————————————————————–
a
KOMUNIKAT 1   czytaj więcej…
——————————————————————————————–
 a
Uruchomiony został nr konta bankowego konferencji
 a
——————————————————————————————–
k
Szanowni Państwo
W sprawie faktur związanych z udziałem w konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z dr Agatą Rudnik agata.rudnik@ug.edu.pl.