REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (200 słów) prosimy przesłać do dnia 28.02.2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.images2

Osobom, które prześlą streszczenie po wskazanym terminie nie gwarantujemy umieszczenia go w materiałach konferencyjnych. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 24.03.2022 roku.

Przypominamy, że warunkiem organizacji sympozjum jest udział min. 5 osób reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych wystąpień. Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez wskazanie organizatora sympozjum

Koszty konferencji

Podstawowa opłata konferencyjna dla aktywnych uczestników (sympozja, referaty):

  •   Termin  I (29.03.2022) – 350 zł
  •   Termin II (31.04.2022) – 400 zł

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie, udział w uroczystej kolacji

Podstawowa opłata konferencyjna dla biernych uczestników (m.in. psychologów praktyków):

  •   Termin  I (29.03.2022) – 100 zł
  •   Termin II (31.04.2022) – 120 zł

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie.