Przewodnicząca konferencji: dr Aleksandra Peplińska

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego: dr Irena Leszczyńska

Sekretarz konferencji: dr Piotr Dąbrowski

Skarbnik konferencji: dr Agata Rudnik

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Piotr Połomski

dr Marcin Szulc